Deze website is opgericht om leerlingen te helpen met Wiskunde. Noordhoff heeft geen enkele deelneming in deze website. Deze website is gemaakt door een liefhebber/fan!

Goede instructie video's voor in de klas

1. Afronden

Hoe kun je een antwoord afronden op een geheel getal?

2. Balansmethode

Hoe los je een vergelijking op als je geen balans kunt maken?

3. Boxplot

Wat is een boxplot? En hoe tekenen we deze?

4. Breuk naar percentage

Hoe kun je een breuk omzetten naar een percentage?

5. BTW

Hoe kun je de prijs inclusief BTW berekenen?

6. Coördinaten

Wat zijn coördinaten?

7. Coördinaten (negatief)

Hoe werk je met negatieve coördinaten?

8. Decimaal getal

Wat is een decimaal getal?

9. Derdemachtswortel

Wat is een derdemachtswortel?

10. Diagonaalvlak

Wat zijn diagonaalvlakken in een kubus of een balk?

11. Discriminant

Hoe kun je aan de discriminant zien hoeveel oplossingen een kwadratische vergelijking heeft?

12. Evenwijdig

Wanneer zijn grafieken evenwijdig?

13. Exact antwoord

Wat is een exact antwoord en wat is een antwoord bij benadering?

14. Formule lijn

Wat zegt het hellingsgetal over een lineaire grafiek?

15. Formule met haakjes

Hoe maak je een pijlenketting bij een formule met haakjes?

16. Frequentie

Wat zijn de frequentie en modus?

17. Gelijke formules

Hoe kun je controleren of twee formules gelijk zijn?

18. Handige maten

Hoe kun je rekenen met handige maten?

19. Hellingsgetal

Wat is het startgetal en het hellingsgetal?

20. Hellingsgetal berekenen

Hoe kun je het hellingsgetal berekenen?

21. Hellingsgetal uit tabel

Wat is het hellingsgetal?

22. Hoekensom

Hoe bereken je een hoek in een driehoek?

23. Inhoud balk

Hoe bereken je de inhoud van een balk?

24. Kommagetallen

Wat zijn kommagetallen?

25. Kwadraat

Wat is een kwadraat?

26. Kwadratische vergelijking

Hoeveel oplossingen heeft een kwadratische vergelijking?

27. Lengtematen

Hoe reken je lengtematen om?

28. Lichaamsdiagonaal

Wat is een lichaamsdiagonaal?

29. Machten

Wat zijn machten?

30. Maten

Welke maten kun je gebruiken om verschillende rijen getallen met elkaar te vergelijken?

31. Modus

Wat zijn de frequentie en modus?

32. Modus en mediaan

Wat zijn de modus en de mediaan?

33. Negatieve exponenten

Wanneer gebruik je negatieve exponenten bij de standaardvorm?

34. Negatieve getallen

Hoe kun je vermenigvuldigen met negatieve getallen?

35. Negatieve getallen rekenen

Hoe kun je rekenen met negatieve getallen?

36. Omtrek cirkel

Hoe bereken je de omtrek van een cirkel?

37. Oppervlakte

Hoe bereken je de oppervlakte van een samengesteld figuur?

38. Pijlenketting

Hoe maak je een omgekeerde pijlenketting?

39. Prisma

Wat is een prisma?

40. Rekenen negatieve getallen

Rekenen met negatieve getallen

41. Schaal

Hoe kun je rekenen met schaal?

42. Startgetal

Wat is het startgetal en het hellingsgetal?

43. Steelbladdiagram

Wat is een steelbladdiagram?

44. Termen samennemen

Wanneer mag je verschillende termen bij elkaar nemen?

45. Turftabel

Wat is een turftabel?

46. Tweeterm

Hoe ziet een tweeterm eruit die is ontbonden in factoren?

47. Vergelijking

Wat is een vergelijking?

48. Vergelijking oplossen

Hoe los je een vergelijking op met de balans?

49. Vergroting

Hoe bereken je de omtrek en oppervlakte van een vergroting?

50. Wortel

Wat is de wortel van een getal?

51. Zinvol afronden

Hoe rond je zinvol af?

Wat leerlingen en docenten vertellen over Moderne Wiskunde...

Lees ook meer over...

View more
TI-84: Gebruik grafische rekenmachine

Uitleg TI 84 - Moderne Wiskunde - deel 1Uitleg hoe de grafische rekenmachine Ti-84 te gebruiken
Duur: 13 minuten

CASIO fx-CG50: Gebruik grafische rekenmachine

Uitleg CASIO fx-CG50 - Moderne Wiskunde - deel 1Hoe de grafische rekenmachine CASIO fx-CG50 te gebruiken (deel 1)
Duur: 4 minuten

CASIO fx-CG50: Gebruik grafische rekenmachine

Uitleg CASIO fx-CG50 - Moderne Wiskunde - deel 2Hoe de grafische rekenmachine CASIO fx-CG50 te gebruiken (deel 2)
Duur: 5 minuten